Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

THỨ BA 9/10/2012 TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN, Ngày 9 Ðức Mẹ dâng Chúa Con trong đền thờ Giêrusalem

Ngày 9
Ðức Mẹ dâng Chúa Con trong đền thờ Giêrusalem
Thứ bốn thì ngắm, Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Lc 2,22- )       Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được hiến dâng cho Yavê  Thiên Chúa",
Và này đây, tại Giêrusalem, có một người tên là Simêon. Ông là người công chính và sùng đạo, ông đang chờ niềm an ủi của Ítraen,và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa.          Được Thần Khí dun dủi, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: Lạy Chúa, giờ đây xin để tôi tớ này được ra đi bình an theo lời Ngài đã hứa, Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ítraen Dân Ngài.
  Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simêon vừa nói về Người.
  Ông Simêon chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hài Nhi rằng:"Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm cớ cho nhiều người Ítraen phải vấp ngã hay được chỗi dậy.Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng, còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, để những ý nghĩ từ trong lòng nhiều người phải lộ ra".

Ơn lạ Mẹ ban:
Hai Ấn kiều được ơn Mẹ La Vang

Đầu năm 1922, ông Lesages, quán ở Podichéry thuộc Ấn Quốc, được bổ nhiệm đến Sở Quan Thuế An Thành, gần Huế. Hai vợ chồng Lesages rất đạo đức, ngoài thói quen lần hạt Mân Côi hằng ngàycòn có thói quen mời các linh mục Việt Nam và ngoại quốc lân cận đến dùng cơm tại nhà.
Ngày kia, trong số thực khách có cha già Luận. Ông bà Lesages đến cúi đầu xin cha đáng kính cầu nguyện cho được sinh con vì là vợ chồng son, trên mười năm rồi. Cha Luận hứa sẽ cầu nguyện và khuyên ông bà nên cầu cùng Đức Mẹ La Vang ban cho ơn ấy.
Hai ông bà hành hương đến nơi linh địa cầu xin ban cho ơn lạ. Đức Mẹ đã  nhận lời. ..
...
Độ nửa tháng sau, một người đồng hương và bạn thân Lesages là ông S. Sanjivy đến thăm. Bấy giờ ông này giữ chức lục sự Tòa án Đà Nẵng.
Ông bà kể cho khách ơn lạ Đức Mẹ La Vang đã ban và ca ngợi sự linh ứng của Đức Trinh Nữ ở chốn Núi Đồi Việt Nam.
Ông S. Sanjivy chăm chỉ nghe. Hiện ông đang phải bối rối như tơ vò, vì đang là nạn nhân của một vụ kiện lớn. Nếu ông không được trắng án trong vụ tố tụng này, ông phải mất chức, bị nhục nhã và tương lai sẽ rất đen tối. Chính ông chánh án cũng bảo trước: “Nếu ông bạn không khéo biện bác và để người ta chứng minh đủ bằng cớ thì dù tôi là bạn đồng nghiệp cũng không cứu nổi”.
Ông S. Sanjivy liền nài nỉ bạn lần hạt cầu nguyện và dẫn mình đến La Vang để xin ơn cứu thoát đại họa.
Một toán 5 người Ấn Kiều và đoàn tùy tùng ăn mặc sang trọng đã đến nơi linh địa. Cha Bạch và cha Chuyên đã tiếp đón phái đoàn hành hương ngoại quốc này.
Phái đoàn đến quì dưới chân Đức Mẹ xuất hiện và cầu nguyện rất sốt sắng.
Vài ba tháng sau, ông Lesages, ông bà S. Sanjivy đem vô số đèn nến tới nhà thờ thắp sáng choang để tạ ơn Đức Mẹ.
Ngày hôm sau, ông S. Sanjivy thân hành đến gặp cha Trang, bấy giờ làm chánh xứ Phú Ngấn, xin dâng 5 đồng làm lễ tạ ơn Đức Mẹ La Vang (5 đòng năm 1922 có lẽ mua được 2 lượng vàng).
Người Ấn thuật lại đầu đuôi sự việc cho cha nghe như đã kể trên và kết luận:
-Thật con đã nhờ ơn Đức Mẹ La Vang mà khỏi bị án một cách lạ lùng. Nếu không, con đã bị thải hồi và phải vô cùng nhục nhã. Vậy xin cha dâng lễ tạ ơn Đức Mẹ cho con.
Sau đó ông S. Sanjivy xin cha Trang một bản lịch sử La Vang để phổ biến bằng ngoại ngữ.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét