Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

TIN MỪNG HẰNG NGÀY CHÚA NHẬT 30/9/2012 TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN B, 40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật 26 TNB

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật 26 TNB


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét