Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

THỨ BẢY NGÀY 20/10/2012 TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN, Ngày 19 Chúa Giêsu vác thánh giá


Ngày 19
Chúa Giêsu vác thánh giá

   Mẹ Mân Côi - Mẹ xứ đạo
Thể hiện: Thanh Kỳ

Thứ bốn thì ngắm, Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá, ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.
 (Mc  15,20- ) Chế giễu chán, chúng lột áo điều ra, và cho Người mặc lại áo của mình.    Sau đó, chúng điệu Người ra để đóng đinh vào thập giá.
Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Simon, gốc Kyrênê. Ông là thân phụ hai ông Alêxanđê và Ruphô. Chúng bắt  ông vác thập giá đỡ Chúa Giêsu. Chúng đưa Người lên một nơi gọi là Gôngôtha, nghĩa là Đồi Sọ".

Ơn lạ Mẹ ban:
Sống thật tình yêu mến Mẹ, chết Không bị luận phạt

Một linh mục Dòng Tên truyền giáo bên Mỹ đã gặp một phụ nữ rất đạo đức, sốt sắng, chòm xóm láng giềng ai cũng cho là người thánh. Một hôm bà bị trọng bệnh, các bác sĩ đã bỏ, giờ chết đã thập thò bên cửa, bà liền xin rước linh mục đến để bà xưng tội chung và chịu của ăn đàng. Khi linh mục dòng đến, bà liền trình:
- Thưa cha, con biết thật, con không còn sống được nữa. nhưng con không buồn phiền sợ hãi, vì con biết chắc, chết rồi con sẽ được hưởng nhan thánh Chúa là Đấng mà suốt đời con đã tận tân yêu mến và phụng sự. Con chỉ xin cha, khi con chết rồi, làm lễ cầu cho linh hồn con. Khi nào con được về trời, con sẽ nhớ đến cha. Nói xong, chịu các bí tích và của ăn đàng rồi, bà lịm đi, bất động.
Mọi người tưởng rằng bà đã chết. Hôm sau, mọi sự đã sẵn để liệm xác và an táng, nhưng khi đặt xác vào săng thì bà tỉnh lại, mở mắt nhìn và xin rước linh mục. Khi cha dòng đến, thấy bà quì gối hôn ảnh chuộc tội, khóc ròng. Rồi bà thuật lại:
- Chúa truyền cho Thiên thần đưa con xuống hỏa ngục để quan sát. Con thấy có rất nhiều người con đã quen thân, con buồn sầu vô hạn. Nhưng có điều này an ủi con nhất là Thiên thần đã nói cho con hay: Trong số các linh hồn đã sa vào hỏa ngục, chẳng có một ai khi còn sống đã tận tình tôn kính và yêu mến Đức Mẹ. Chúa đã cho con sống lại để trông cậy, yêu mến Đức mẹ hơn và nói cho người ta biết mà yêu mến, cậy trông vào Mẹ hơn".
(Cố Lương, Thiên Chúa Thánh Mẫu II, trang 213-215).


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét