Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

THỨ BA 23/10/2012 TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN,Ngày 22 Chúa Giêsu lên trời

Ngày 22
Chúa Giêsu lên trời


   Mẹ Mân Côi - Mẹ xứ đạo
Thể hiện: Thanh Kỳ

Thứ hai thì ngắm, Đức Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
(Mc 16,15- ) Người nói với các ông:"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỉ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhÄm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người  này sẽ được mạnh khoẻ". Nói xong, Chúa Giêsu được rước lên trời và ngự bên  hữu Thiên Chúa".

Ơn lạ Mẹ ban:
Tin vào kinh Kính mừng

Cô con gái của một thống chế, có tài, có sắc, chồng giầu, cha mẹ yêu thương, có một con ... Tương lai sáng chói, hứa hẹn hạnh phúc. Tuổi cô mới tròn 20. Nhưng bữa kia cô đau nặng và sắp chết. Đức Cha Dupenloup, người đã dạy giáo lý cho cô ta trở lại 3 năm trước đây, đến xức dầu. Cô ta biết mình sắp chết mà vẫn tươi vui nụ cười trên môi.
- Cha có tin là con sẽ lên thiên đàng không?
- Cha hy vọng.
- Trái lại, con tin là chắc chắn.
- Vì đâu mà con quả quyết như vậy?
- Vì con luôn nhớ một lời khuyên mà cha đã nói khi con Rước lễ lần đầu đó. Cha đã dặn con đọc kinh Kính Mừng mỗi ngày. Con đã làm và đó là lý do cho con bảo đảm là con sẽ lên thiên đàng.
Con tin, và ý tưởng này không rời con từ khi con bệnh, người mẹ tốt lành của con sẽ ở gần con lúc con gần chết sau khi con đã lập lại cho Ngài 50 lần mỗi ngày, trong 4 năm: "Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử". Ngài ở gần con, con tin chắc và hôm nay Ngài sẽ đem con về trời.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét