Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

TIN MỪNG HẰNG NGÀY THỨ HAI 11/6/2012 TUẦN X THƯỜNG NIÊN B, "Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không".

Thứ Hai Tuần X Mùa Thường Niên Năm B
BÀI ĐỌC I: Cv 11, 21b-26; 13, 1-3

"Họ cũng rao giảng Chúa Giêsu cho người Hy-lạp".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, có đông người tin trở về với Chúa. Tin đó thấu tai Hội Thánh Giêrusalem, nên người ta sai Barnaba đến Antiôkia. Khi đến nơi và thấy việc ơn Chúa thực hiện, ông vui mừng và khuyên bảo mọi người hãy vững lòng tin nơi Chúa; Barnaba vốn là người tốt lành, đầy Thánh Thần và lòng tin. Và có đoàn người đông đảo tin theo Chúa. Vậy Barnaba đi Tarxê tìm Saolô. Gặp được rồi, liền đưa Saolô về Antiôkia. Cả hai ở lại tại Hội Thánh đó trọn một năm, giảng dạy cho quần chúng đông đảo; chính tại Antiôkia mà các môn đệ lần đầu tiên nhận tên là "Kitô hữu".

Bấy giờ trong hội thánh Antiôkia có những tiên tri và tiến sĩ, trong số đó có Barnaba, Simon cũng gọi là Nigê, Luxiô người thành Xyrênê, Manahê bạn của vua Hêrôđê lúc còn thư ấu, và Saolô.

Đang khi các ông làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo các ông rằng: "Hãy để riêng Saolô và Barnaba cho Ta, để làm công việc mà Ta đã chỉ định". Vậy sau khi ăn chay cầu nguyện, họ đặt tay trên hai ông và tiễn đưa hai ông lên đường. Đó là lời Chúa.


ĐÁP CA: Tv 97, 1. 2-3a. 3cd-4. 5-6

Đáp: Chúa đã công bố ơn cứu độ trước mặt chư dân (c. 2a).

Xướng: 1) Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện những việc lạ lùng. Tay mặt Người đã đem lại toàn thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. - Đáp.
2) Chúa đã công bố ơn cứu độ, đã tỏ sự công chính Người trước mặt chư dân. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành đối nhà Israel. - Đáp.
3) Mọi dân trên khắp cùng bờ cõi trái đất đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng tôi. Toàn thể địa cầu hãy hân hoan mừng Chúa, hãy vui mừng hoan lạc và đàn ca. - Đáp.
4) Hãy ca mừng Chúa với đàn cầm thụ, với đàn cầm thụ, với nhạc cụ râm ran: Hãy thổi sáo và rúc tù và, hân hoan trước thánh nhan Chúa là Vua. - Đáp.

ALLELUIA:

Alleluia, alleluia! - Chúng con ca ngợi Thiên Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa; lạy Chúa, ca đoàn vinh quang của các Tông đồ ca ngợi Chúa. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 10, 7-13

"Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không".
    
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ: Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không.

"Các con chớ mang vàng, bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc: vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở nơi đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi.

"Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: 'Bình an cho nhà này'. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ trở về với các con". Đó là lời Chúa.

Th. Banaba, tông đồ
Mt 10,6-13

ĐƯỢC CHO KHÔNG, THÌ CŨNG CHO KHÔNG

“Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy.” (Mt 10,8)

Suy niệm: Chuyện kể rằng một em bé đòi mẹ trả tiền tất cả những gì mình làm giúp mẹ như: quét nhà, gấp quần áo, rửa ly… Người mẹ nhẹ nhàng đưa lại cho em một tờ giấy trên đó ghi: cưu mang con trong dạ chín tháng mười ngày, sinh con, nuôi con lớn, cho con đến trường, đi bác sĩ khi con đau ốm,… tất cả đều không đồng nào! Câu chuyện trên minh họa phần nào sự thật của cuộc đời mỗi người chúng ta, chúng ta đã nhận không tất cả từ nơi Thiên Chúa: sự sống, hơi thở, tài năng, trí tuệ, sức khỏe… Thiên Chua còn làm một việc quá sức tưởng tượng của chúng ta: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một” (Ga 3,16). Và Chúa Giêsu cũng đã trao tặng chúng ta Thịt Máu Ngài (Ga 6,51). Tất cả đều không đồng! Chúa còn dạy các Tông đồ cũng hãy biết cho đi như vậy: “Anh em đã được cho không thì hãy cho  không như vậy.

Mời Bạn: Sống trong nền kinh tế thị trường, tình người ngày càng bị thương mại hóa: “Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại.” Thường thì chúng ta thích nhận, nhưng cho thì dễ so đo, tính toán hơn thiệt... Tính cách cho không của Tin Mừng đã biến mất. Chúa mời gọi chúng ta sống quảng đại với người khác như Chúa vẫn quảng đại với chúng ta. Mỗi lần bạn cho đi cách quảng đại, bạn càng trở nên giống Thiên Chúa.

Sống Lời Chúa: Bạn quan tâm, giúp đỡ, phục vụ cho những người sống gần bạn mà không cần trả ơn hay biết đến.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết sống quảng đại, biết cho đi mà không so đo tính toán. Xin cũng dạy con biết đón nhận tất cả từ nơi Chúa và tha nhân với lòng biết ơn yêu mến. Amen.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét