Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2012

TIN MỪNG HẰNG NGÀY THỨ BẢY 9/6/2012 TUẦN IX THƯỜNG NIÊN,"Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết".

Thứ Bảy Tuần IX Mùa Thường Niên Năm B
BÀI ĐỌC I:2 Tm 4, 1-8

"Con hãy thi hành việc rao giảng Phúc Âm. Phần cha, cha đã già yếu và Chúa sẽ trao cho cha triều thiên công chính".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

Con thân mến, cha khuyến cáo con trước tôn nhan Thiên Chúa và Đức Kitô, Đấng sẽ thẩm phán kẻ sống và kẻ chết nhân danh cuộc xuất hiện của chính Người và vương quốc của Người: Con hãy rao giảng lời Phúc Âm, hãy xúc tiến việc đó, dầu thời thế thuận lợi hay không thuận lợi, hãy thuyết phục, hãy khiển trách, hãy khuyên lơn với tất cả lòng kiên nhẫn và quan tâm giáo huấn. Bởi vì sẽ có một thời, bấy giờ người ta không chịu nghe theo giáo lý lành mạnh nữa, nhưng theo tình tư dục, họ đã thu thập cho mình thực nhiều thầy, tai họ ngứa ngáy và họ ngoảnh tai đi cho khỏi nghe chân lý để quay về với những chuyện hoang đường. Phần con, hãy thận trọng trong hết mọi vấn đề, hãy can trường chịu đau khổ, hãy làm phận sự người rao giảng Phúc Âm, hãy lo chu toàn bổn phận phục vụ của con, hãy sống tiết độ.

Phần cha, cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha. Và trong ngày đó, Chúa là Đấng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy, nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trông đợi Người xuất hiện. Đó là lời Chúa.


ĐÁP CA: Tv 70, 8-9. 14-15ab. 16-17. 22

Đáp: Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh (x. c. 15).

Xướng: 1) Miệng con đầy lời ca ngợi Chúa, và suốt ngày con ca hát vinh quang Ngài. Xin Chúa đừng bỏ con trong lúc tuổi già, khi con đã kiệt sức, xin chớ bỏ rơi con.. - Đáp.

2) Phần con sẽ luôn luôn trông cậy, ngày ngày con sẽ thêm lời ngợi khen Chúa. Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh, và suốt ngày con kể ra ơn Ngài giúp đỡ, thực con không sao mà kể cho cùng. - Đáp.

3) Con sẽ kể ra uy quyền Thiên Chúa, lạy Chúa, con sẽ ca ngợi đức công minh của Ngài. Lạy Chúa, Chúa đã dạy con từ hồi niên thiếu, và tới bây giờ con còn kể những sự lạ của Ngài. - Đáp.

4) Phần con, với cây cầm thụ, con ca lòng trung thành Ngài; lạy Chúa, với cây huyền cầm, con sẽ hát mừng Chúa, lạy Đấng thánh của Israel. - Đáp.


ALLELUIA: Ga 15, 15b

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 12, 38-44

"Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: "Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm nhặt hơn". Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: "Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bá goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống". Đó là lời Chúa.
Th. Éprem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh
Mc 12,38-44

HIẾN DÂNG TẤT CẢ LÀ HIẾN DÂNG CHÍNH MÌNH


“Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền (vào thùng dâng cúng). Cũng có một bà góa nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm.” (Mc 12,41-42)

Suy niệm: Hai đồng tiền kẽm (trị giá một phần tư đồng xu Rôma), thế mà Chúa Giêsu lại bảo: “Bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết;” vì “mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này đã túng thiếu lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có” (cc 43-44). Khi so sánh nhiều – ít, Chúa Giêsu không dựa trên số lượng, mà Ngài xét trên mức độ hy sinh. Khi dâng “tiền dư bạc thừa”, người ta vẫn dành lại cho mình một “khoảng cách an toàn”. Còn bà goá khi dâng hết hai đồng tiền kẽm là tất cả tài sản của mình, bà đã đánh liều cả sự sống còn của mình. Nhìn xem bà góa nghèo dâng cúng, Chúa Giêsu đã gặp sự đồng cảm nơi bà: Ngài đã tự nguyện trở nên nghèo để dám cho đi tất cả –kể cả mạng sống. Quả thật, chỉ khi hiến dâng chính mình, bạn mới hiến dâng tất cả.

Mời Bạn: Chỉ có tình yêu mới thúc đẩy người ta dám cho đi, và cao điểm của tình yêu là dám cho chính mình. Qua Đức Giêsu, Thiên Chúa đã yêu chúng ta bằng một tình yêu trọn vẹn; và tình yêu luôn đòi đáp trả bằng tình yêu.

Chia sẻ: Có sự liên hệ nào giữa đời sống khó nghèo và tình yêu?

Sống Lời Chúa: Khi cầu nguyện với Chúa hay khi phục vụ tha nhân, bạn làm với tất cả sự tận tuỵ quảng đại như bà goá dâng tất cả những gì mình có.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chỉ khi thấu hiểu chân lý “ai cố giữ thì sẽ mất”, bà góa nghèo đã sẵn sàng cho đi tất cả. Xin giúp con hiểu chân lý cao quí ấy, để con dám cho đi chính mình, ngõ hầu Chúa sẽ trao lại cho con tất cả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét