Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2012

TIN MỪNG HẰNG NGÀY CHÚA NHẬT 10/6/2012 TUẦN X THƯỜNG NIÊN B, LỄ MÌNH MÁU CHÚA

40 Giây Lời Chúa Lễ Mình Máu Chúa BCN10bTN, lễ Mình Máu Chúa Kitô, TV115Lời sống hôm nay - Giao ước muôn đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét