Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

TIN MỪNG HẰNG NGÀY THỨ SÁU 8/6/2012 TUẦN IX THƯỜNG NIÊN, "Sao họ có thể bảo Đức Kitô là Con vua Đavít?"

Thứ Sáu Tuần IX Mùa Thường Niên Năm B
 
BÀI ĐỌC I:2 Tm 3, 10-17
"Kẻ sống đạo đức trong Đức Giêsu Kitô, đều chịu bắt bớ".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gởi cho Timô-thêu.

Con thân mến, con đã noi theo cha về giáo lý, đức hạnh, dự định, lòng tin, khoan dung, yêu thương, kiên nhẫn, bắt bớ, đau khổ, như đã xảy đến cho cha ở Antiokia, Icôni và Lystra. Biết bao cuộc bắt bớ cha đã phải chịu, và Chúa đã cứu cha thoát khỏi tất cả. Vả lại, mọi kẻ muốn sống đạo đức trong Đức Giêsu Kitô đều chịu bắt bớ. Còn những kẻ tội lỗi và gian trá, thì sẽ đi sâu vào tình trạng tệ hại hơn, vì họ lầm lạc và làm cho kẻ khác lầm lạc. Phần con, con hãy bền vững trong các điều con đã học hỏi và xác tín, vì con biết con đã học cùng ai, vì từ bé, con đã học biết Sách Thánh, và chính Sách Thánh đã dạy con sự khôn ngoan để con được cứu rỗi nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô. Tất cả Kinh Thánh đã được Chúa linh hứng, đều hữu ích để giảng dạy, biện bác, sửa dạy và giáo dục trong đàng công chính, ngõ hầu người của Thiên Chúa được hoàn hảo để sẵn sàng thực hiện mọi việc lành. Đó là lời Chúa.


ĐÁP CA: Tv 118, 157. 160. 161. 165. 166. 168

Đáp: Đại bình an cho những ai yêu luật pháp Chúa (c. 165).

Xướng: 1) Nhiều người bắt bớ và nhiễu hại con, nhưng con chẳng sai trật lời nghiêm huấn của Chúa. - Đáp.
2) Căn bản lời Chúa là sự thật, mọi chỉ dụ công minh của Chúa tồn tại muôn đời. - Đáp.
3) Các vua chúa bách hại con vô lý, nhưng lòng con vẫn kính sợ lời Ngài. - Đáp.
4) Đại bình an cho những ai yêu luật pháp Chúa, không có gì làm cớ cho họ sẩy chân. - Đáp.
5) Lạy Chúa, con mong ơn Ngài phù trợ, để thực thi những chỉ thị của Ngài. - Đáp.
6) Con tuân giữ huấn lệnh và những lời truyền của Chúa, vì bao đường lối của con hiện ở trước nhan Ngài. - Đáp.


ALLELUIA: Ga 14, 5

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. - Alleluia.


PHÚC ÂM: Mc 12, 35-37
         
"Sao họ có thể bảo Đức Kitô là Con vua Đavít?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng giảng dạy trong đền thờ rằng: "Sao các luật sĩ lại nói Đấng Cứu Thế là con vua Đavít? Vì chính Đavít được Chúa Thánh Thần soi sáng đã nói: Thiên Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng: 'Con hãy ngồi bên hữu Cha, cho đến khi Cha đặt các kẻ thù con làm bệ dưới chân con'. Chính Đavít gọi Người là Chúa, thì sao Người lại có thể là Con Đavít được?" Và đám dân chúng thích thú nghe Người nói. Đó là lời Chúa.

Mc 12,35-37

TIN ĐỨC GIÊSU CON THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI


“Chính Đavít gọi Người là Chúa, thì sao Người lại có thể là Con Đavít được?” (Mc 12,37)

Suy niệm: Hình ảnh Đavít, vị vua lý tưởng, đã đi vào lòng dân tộc Do Thái cộng thêm với lời các ngôn sứ khiến cho họ vẫn mong đợi một Đấng Cứu Thế xuất thân từ dòng tộc Đavít. Hôm nay, Chúa Giêsu đặt vấn đề cho các luật sĩ: Họ nói Chúa Giêsu là con vua Đavít. Thế tại sao Đavít, trong Thánh vịnh 110, mà ông được coi là tác giả, lại gọi Đấng Mêsia bằng “Chúa Thượng tôi”? Đây chính là chìa khoá để họ hiểu sự thật về Đức Giêsu – tiếc thay họ lại không sử dụng chìa khoá này: Họ chỉ nghĩ đến Đấng Mêsia thuộc dòng dõi Đavít, xét theo nhân tính; còn trong bản tính thần linh, Ngài chính Con Thiên Chúa và do đó Ngài là Chúa Thượng của Đavít.

Mời Bạn: Tiếp nối sứ mạng nhập thể của Chúa Kitô, Thư Chung hậu Đại Hội Dân Chúa 2010 của HĐGMVN minh định Giáo hội là mầu nhiệm vì xuất phát từ Chúa Ba Ngôi, nhưng được sai đi vào trong thế giới nên cũng mang đặc tính nhân loại. Sống trong một thế giới tục hoá muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống cá  nhân cũng như xã hội, người kitô hữu có sứ mạng đem Ngài trở lại với thế giới bằng cách thực thi những giá trị của Tin Mừng trong cuộc sống hằng ngày của mình. Phần bạn, bạn đã tiếp nối việc nhập thể của Chúa Giêsu trong đời sống của bạn thế nào?

Sống Lời Chúa: Dâng một lời nguyện tắt trước mỗi công việc để biến việc đó thành việc loan báo Tin Mừng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con tôn vinh danh Chúa cách thực sự qua cuộc sống chứng tá của chúng con.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét