Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

TIN MỪNG HẰNG NGÀY 3/6/2012 Lễ Chúa Ba Ngôi , "Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần".

TIN MỪNG HẰNG NGÀY 3/6/2012 Lễ Chúa Ba Ngôi , "Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét