Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016

Trân trọng & bảo vệ


Trân trọng & bảo vệ
Thứ Bảy tuần XV mùa Thường Niên - Ngày 16/7: Đức Mẹ núi Carmel"Người không bẻ gãy cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói..." (Mt 12,20)
Lời Chúa: Mt 12,14-21

14 Khi ấy, các người biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại Người. 15 Biết thế, Chúa Giêsu rời bỏ nơi ấy. Có nhiều kẻ đi theo Người, và ai có bệnh, đều được Người chữa lành. 16 Người cấm họ đừng cho ai biết Người, 17 để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã chép rằng:

18 "Này là tôi tớ Ta đã chọn, là người Ta rất yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thần trí ngự trên Người. Người sẽ rao giảng sự công chính cho dân ngoại. 19 Người không cãi cọ hay dức lác, và không ai nghe tiếng Người ngoài đường phố. 20 Người không bẻ gãy cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói, cho đến lúc Người khiến sự công minh được toàn thắng. 21 Dân ngoại sẽ hy vọng vào danh Người".

(Nguồn: Uỷ ban Thánh Kinh / HĐGMVN)
Cầu nguyện:


Lạy Chúa, là Ðấng trung thành trong tình yêu. Cho dù chúng con có bất trung Chúa vẫn yêu thương chúng con. Xin giúp chúng con biết theo gương Chúa để yêu thương và phục vụ anh em trong kiên nhẫn và trung thành như Chúa. Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét